Χρήσιμα Έγγραφα

 • Έντυπο Ε1

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2016
 • Έντυπο Ε2

  Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού Έτους 2016
 • Έντυπο Ε2

  Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού Έτους 2017
 • Έντυπο Ε3

  Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016
 • Έντυπο Ε16

  Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων Φορολογικού Έτους 2016
 • Έντυπο Κ.Φ.Α.

  Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Φορολογικού Έτους 2016
 • Έντυπο Κ.Α.Ο

  Κατάσταση Αποδοθέντων & Οφειλούμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων Φορολογικού Έτους 2016
Μετάβαση στο περιεχόμενο