Έντυπο Ε2

Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού Έτους 2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο